Działalność gabinetu lekarskiego i pokrewnych działań opiera się na świadczeniu usług zdrowotnych, które są uregulowane przez określone przepisy, których należy przestrzegać. Dostosowanie gabinetów lekarskich do wytycznych stanowi najważniejszy aspekt, na który należy zwrócić szczególną uwagę.

Gabinet lekarski oferuje pomoc i usługi medyczne będąc doskonałą alternatywą dla publicznej opieki zdrowotnej. W większości przypadków usługi te są odpłatne, chyba że lekarz posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) dotyczącą finansowania świadczeń zdrowotnych.

Podstawowe wymagania dotyczące gabinetów lekarskich - podstawy prawne

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. dotyczącej działalności leczniczej, lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską musi:

  • Posiadać prawo do wykonywania zawodu.
  • Dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne. Pomieszczenie to powinno być wyposażone w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ponadto należy posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą spełnienie warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych.
  • Uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  • Zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Wytyczne sanitarne i budowlane dla gabinetów lekarskich

Przede wszystkim podmiot wykonujący działalność leczniczą musi posiadać prawny tytuł do lokalu, w którym prowadzona jest ta działalność. Może to być umowa najmu lub dokument własności. Niepubliczne placówki medyczne muszą spełniać wszystkie wymogi sanitarne.

Pod względem prawnym, gabinety lekarskie mogą korzystać z dwóch typów stosunków prawnych dotyczących pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność lecznicza:

Stosunek własności.
Stosunek obligacyjny (związany z prawem do używania cudzej rzeczy), na przykład umowa najmu.
Pomieszczenia i urządzenia gabinetu lekarskiego powinny spełniać następujące wymagania:

Wymagania ogólnobudowlane - pomieszczenia gabinetu lekarskiego muszą spełniać ogólne wymogi prawne, takie jak dla wszystkich obiektów budowlanych. Obejmują one przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, a także specyficzne wymogi dotyczące pomieszczeń gabinetów lekarskich.
Wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych - dotyczą one głównie warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych.

Jaki lokal wybrać na gabinet lekarski? Surowe wytyczne sanepidu

Podstawą prowadzenia gabinetu lekarskiego jest spełnienie surowych wymagań sanitarnych. Właściwy organ wystawia opinię, która potwierdza spełnienie warunków umożliwiających świadczenie usług zdrowotnych w danym miejscu. Gabinet lekarski musi być wyposażony w specjalistyczną aparaturę, sprzęt, meble medyczne oraz wszelkie inne niezbędne akcesoria.

W gabinetach lekarskich powinny znajdować się profesjonalne kozetki lekarskie, meble medyczne i szafy kartotekowe. W czasie pandemii niezwykle ważne są również środki do dezynfekcji.

Jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi warunków lokalowych i sprzętu dla gabinetu lekarskiego, warto zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. odnośnie szczegółowych wymagań dotyczących pomieszczeń i urządzeń używanych w działalności lekarskiej (na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

W tym rozporządzeniu znajdują się informacje dotyczące lokalizacji prywatnego gabinetu lekarskiego, który powinien znajdować się w samodzielnym budynku lub kompleksie budynków. Zgodnie z ustawą, możliwe jest także założenie gabinetu lekarskiego w mieszkaniu, ale wtedy musi być on odizolowany od pomieszczeń używanych w innych celach. Gabinet lekarski musi również posiadać pomieszczenie socjalne.

Wymogi sanitarno-higieniczne

Pomieszczenie przeznaczone na gabinet lekarski musi spełniać określone wymogi higieniczne i instalacyjne. Musi być wyposażone w umywalkę z baterią zapewniającą ciepłą i zimną wodę, dozownik z mydłem, dozownik ze środkiem do dezynfekcji, pojemnik z jednorazowymi ręcznikami papierowymi oraz pojemnik na zużyte ręczniki. W gabinetach lekarskich dezynfekcja jest kluczowa, dlatego wszystkie powierzchnie i elementy wyposażenia powinny być łatwe do umycia i dezynfekcji.

Prywatny gabinet lekarski powinien być również wyposażony w aparaturę, sprzęt medyczny, narzędzia i akcesoria niezbędne do wykonywania usług zdrowotnych. Cały sprzęt musi spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i posiadać odpowiednie certyfikaty.

Specjalistyczne wyposażenie gabinetów medycznych

Podczas urządzania prywatnego gabinetu lekarskiego należy zadbać o odpowiednie wyposażenie, czyli zakup profesjonalnego sprzętu, który umożliwi świadczenie usług związanych z daną specjalizacją.

W wielu specjalistycznych gabinetach konieczny będzie zakup odpowiednich foteli zabiegowych, takich jak ginekologiczne, stomatologiczne, laryngologiczne, a także stanowisk do pobierania krwi.

Narzędzia i materiały powinny być dostosowane do profilu gabinetu. Odpowiedni sprzęt ginekologiczny, okulistyczny czy pulmonologiczny będzie niezbędny dla lekarzy różnych specjalizacji.

Niezwykle przydatnym elementem będzie również stolik zabiegowy, który posłuży do przechowywania narzędzi niezbędnych do badań i zabiegów. Zazwyczaj jest on wyposażony w kółka, co zapewnia łatwość poruszania się i wygodę użytkowania. Pamiętaj, że odpowiedni stolik do gabinetów medycznych powinien być higieniczny, nierdzewny i odporny na działanie substancji chemicznych.

Artykuły sanitarne i higieniczne dla gabinetów lekarskich

Oprócz odpowiednich mebli medycznych, narzędzi i sprzętu, prywatny gabinet lekarski nie może obyć się bez artykułów sanitarnych i higienicznych. Chodzi głównie o artykuły jednorazowe, takie jak podkłady higieniczne papierowe lub celulozowe, prześcieradła czy pokrowce stosowane na stołach rehabilitacyjnych i zabiegowych.

Niezwykle istotne są także preparaty do dezynfekcji oparte na alkoholu oraz odpowiednie środki do mycia rąk. Pamiętajmy, że tego rodzaju środki muszą spełniać rygorystyczne wymagania, dlatego najlepiej zakupić je u zaufanych sprzedawców. Jednym z takich dostawców jest sklep internetowy Medwil, gdzie znajdziemy szeroki asortyment artykułów medycznych, w tym środki dezynfekcyjne.

Podsumowanie

Wytyczne sanepidu dla gabinetu lekarskiego w 2023 roku obejmują przestrzeganie wymogów prawnych, sanitarnych i higienicznych. Gabinet lekarski powinien spełniać określone wymagania budowlane i być wyposażony w odpowiedni sprzęt, meble medyczne oraz artykuły higieniczne. W celu zapoznania się z konkretnymi przepisami, warto skonsultować się z właściwym organem sanitarnym oraz zapoznać się z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi działalności leczniczej.
Bibliografia:
  1. https://zpm.wip.pl/135/jakie-wymogi-musi-spelnic-gabinet-lekarski-3152.html
  2. https://www.gov.pl/web/gis/placowki-medyczne
  3. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000595
  4. https://wil.org.pl/